Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1

Dowiedz się więcej i przejdź na moją nową stronę: www.drszczygiel.pl
Ultrasonografia naczyń Wszyscy wiemy, że ultrasonografia to bezpieczna, nieinwazyjna i bezbolesna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu badanego fragmentu ciała ludzkiego, a badania ultrasonograficzne można wielokrotnie powtarzać bez szkody dla organizmu. Nie wszyscy wiedzą, że nie istnieją żadne przeciwwskazania dla takiego badania, a co więcej, coraz liczniejsze są wskazania do wykonywania USG. Najnowszą metodą poszerzającą możliwości diagnostyczne jest ultrasonografia dopplerowska naczyń krwionośnych. Tradycyjna, czarno-biała ultrasonografia wykorzystywała zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków o różnej gęstości. Kolorowa ultrasonografia dopplerowska pozwala natomiast na ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości ultradźwięków odbitych od poruszających się krwinek. Można dzięki temu poznać kierunek i sposób przepływu krwi w naczyniach. W zależności od badanej okolicy ocenić można szerokość, drożność i wydolność zarówno naczyń tętniczych - zapewniających ukrwienie poszczególnych organów ciała, jak i naczyń żylnych - zapewniających odpływ krwi z narządów. Praktycznie nie istnieje dziedzina medycyny, której specjaliści nie posługiwaliby się kolorową ultrasonografią w celu ustalenia diagnozy. W mojej praktyce jest ona również szeroko stosowana. Co badam? Tętnice szyjne i kręgowe: - w diagnostyce zawrotów głowy, szumów usznych, omdleń, niedowładów, - oceniam szerokość naczyń, zwężenia (miażdżycowe, pozapalne, pourazowe, zespoły uciskowe, restenozę po stentach i operacjach), kierunek przepływu (zespoły podkradania) przepływu krwi w odcinkach zewnątrzczaszkowych tj. szyjnych i kręgowych, kompleks intima-media (ryzyko powstania miażdżycy w przyszłości), diagnozuję ryzyko udaru mózgu. Tętnice kończyn dolnych i aortę brzuszną i tętnice biodrowe: - w diagnostyce bólów nóg podczas wysiłku (chromania przestankowego), oziębienia kończyn, zaburzeń czucia, - oceniam przeszkody przepływu krwi, ich wielkość i lokalizację, rodzaj blaszki miażdżycowej (prognozowanie szybkości jej narastania), stopień niedokrwienia tkanek obwodowych (szczególnie dalszych części kończyn, szerokość naczynia (diagnostyka tętniaków). Serce (UKG, ECHO serca): - w diagnostyce duszności, bólów w klatce piersiowej, obrzęków kończyn dolnych - oceniam wady zastawek serca, czynność skurczową serca, poszukuję skrzeplin w jego komorach, Żyły kończyn dolnych: - w diagnostyce żylaków i pajączków naczyniowych, obrzęków nóg, kurczowych bólów nóg i zaburzeń czucia, - oceniam szerokość naczyń (żylaki) ich przebiegu i prędkość przepływu krwi, analizuję czynność zastawek żylnych (co pozwala zaplanować chirurgowi zakres operacji żylaków), szukam świeżej zakrzepicy żylnej i monitoruję przewlekły proces zakrzepowy, oceniam ryzyko zatorowości płucnej. Tętnice nerkowe: - w diagnostyce nadciśnienia złośliwego i opornego na leki, zwłaszcza przydatne, gdy nie udaje się uzyskać prawidłowego ciśnienia tętniczego za pomocą jednoczesnego stosowania 3 leków przeciw-nadciśnieniowych, - oceniam szerokość tętnic nerkowych, profil przepływu i stopień ukrwienia nerek. Unaczynienie guzów i guzków: - po znalezieniu w tradycyjnym USG zmiany w tarczycy, wątrobie, nerce, jajniku, - w celu oceny stopnia złośliwości guza i ustalenia trybu postępowania (obserwacja, biopsja cienkoigłowa, czy wycięcie w całości). Inne badania dopplerowskie: - żył układu wrotnego wątroby - w diagnostyce przyczyn marskości wątroby, - tętnic trzewnych - w diagnostyce przewlekłych bólów brzucha zwłaszcza u osób starszych, co pozwala rozpoznać miażdżycę tętnic unaczyniających jelita, - unaczynienia narządu jako całości - w diagnostyce zapaleń tarczycy, - unaczynienia błony maziowej stawów - w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów, - unaczynienia jąder u mężczyzn - w diagnostyce żylaków powrózka nasiennego, które mogą być powodem niepłodności i w diagnostyce skrętu jądra. Dobre przygotowanie do badania wymaga dostarczenia wszelkich wyników badań obrazowych (wyniki poprzednich USG, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego). Do badań obejmujących jamę brzuszną, miednicę małą i badań tętnic kończyn dolnych istotne jest przygotowanie pacjenta jak do USG jamy brzusznej i miednicy małej tj. zastosować dietę lekkostrawną w dniu poprzedzającym badanie, nie jeść przez 6 godzin przed badaniem, zgłosić się na badanie z pełnym pęcherzem moczowym (nieznaczne uczucie parcia), można również zażywać leki zmniejszające ilość gazów jelitowych przez 2 dni przed badaniem (np. Espumisan 4x2 tabletki). Badanie trwa od 15 do 30 minut, a pacjent od razu otrzymuje wynik wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną, a w wybranych przypadkach również dokumentacją filmową.

Angelius
Avimed
Meden
EuroKlinika
FamMed
GOZ