Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1

Dowiedz się więcej i przejdź na moją nową stronę: www.drszczygiel.pl
Mikrokrążenie to sieć drobnych naczyń znajdujących się pomiędzy tętniczką końcową a żyłką. Obejmuje naczynia włosowate, tętniczki, drobne żyłki, naczyńka chłonne i połaczenia tętniczo-żylne. Gęsta sieć mikrokrążenia istnienie w wątrobie, nerkach, mięśniach, czy tarczycy, słabo rozwiniętą się ma tkanka łaczna, nie posiadają mikrokrążenia chrząstki i naskórek (ale nie skóra). Choroby mikrokrążenia są skutkiem: - zaburzeń napływu (tętniczki): miażdżyca, cukrzyca - zaburzeń odpływu (naczynia włosowate i żyłki): zapalenia naczyń, nerwice naczynioruchowe, niewydolność żylna, odmrożenia. Zaburzenie naczyń włosowatych często przybiera postać: - objawu Raynaud - siności siatkowatej - sinicy obwodowej - bolesnego rumienia Objaw Raynaud Objaw Raynaud to napadowe blednięcia palców rąk i nóg lub nosa, przebiegająca w trzech kolejnych fazach: - faza zblednięcia – wskutek skurczu drobnych naczyń, z niedokrwieniem tkanek i zaburzeniami czucia - faza zasinienia – wskutek nagromadzenia odtlenowanej krwi w splocie podbrodawkowym skóry, z drętwieniem i bólem - faza czynnego przekrwienia po ogrzaniu – zaczerwienienie, obrzęk i pieczenie palców. Objaw Raynaud należy odróżnić od blednięcia skóry wywołanego przez skurcz drobnych naczyń narażonych na zimno, co jest reakcją czysto fizjologiczną. Objaw Raynaud występuje u 10% populacji, pięć razy częściej u kobiet, najczęściej ujawnia się około 14 roku życia, u 25% osób występuje rodzinnie. Przyjmuje się, że 80% chorych ma pierwotną postać objawu Raynaud, czyli o nieznanej przyczynie. Wtórny objaw Raynaud, towarzyszący innym chorobom, charakteryzuje się: - występowaniem niesymetrycznycm, - dotyczy wybranych palców, - zajmuje również palec 1. i 5., - ma charakter postępujący, - często prowadzi do owrzodzeń palców, - częstszy jest u chorych z nadciśnieniem tętniczym, - jest rzadki u osób z migreną. Mechanizm występowania objawu Raynaud jest niejasny i tłumaczy się go nieprawidłową funkcją komórek śródbłonka naczyń mikrokrąźenia, które zaczynają produkować zbyt mało czynników naczyniorozkurczających, a zbyt wiele czynników kurczących ta naczynia. Choroby mogące doprowadzać do objawu Raynaud są liczne: - układowe choroby tkanki łącznej – reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, twardzina, - miażdżyca, cukrzyca, - odmrożenia, przewlekłe narażenie na zimno, - zespół rozsianej mikrozatorowości cholesterolowej, - zespół antyfosfolipidowy, - choroby krwi – białaczki, chłoniaki, czerwienica, nadpłytkowość, krioglobulinemie, - choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, infekcja Helicobacter pylori - nadciśnienie płucne, - przetoki tętniczo-żylne z zespołem podkradania, - zespoły uciskowe - zespół górnego otworu klatki piersiowej, zespół cieśni nadgarstka, - zatrucie ołowiem, nikotyną, kokainą, tipsy akrylowe, - narażenie na przewlekłe wibracje (gracze komputerowi, sekretarki, drogowcy), - polekowe – betablokery, interferon, sulfosalazyna, ergotamina, doustna antykoncepcja. Diagnostyka objawu Raynaud obejmuje: 1. badania laboratoryjne: - CRP, RF; TSH; frakcje dopełniacza C3, C4 - ANA-1, cANCA, pANCA, przeciwciała antykardiolipinowe - krioglobuliny - morfologia krwi z ręcznym rozmazem - antygen HBS, HCV 2. kapilaroskopię wałów paznokciowych, gdzie wyróżniamy pod mikroskopem dwa stadia: - stadium objawów naczynioruchowych – obraz kapilaroskopowy bez patologii, - stadium zmian organicznych – obecne pętle bądź poszerzone, bądź zanikowe, pola pozbawione kapilar, megakapilary, obrzęk podścieliska 3. badania w kierunku zespołów uciskowych: - fizykalne – test Adsona - RTG kręgosłupa szyjnego, USG Doppler, EMG Leczenie objawu Raynaud polega na: 1. eliminacji przyczyn wywołujących - unikaniu zimna, niepaleniu tytoniu, unikaniu kofeiny, psychoterapii, wyłączeniu leków wywołujących (betablokerów, efedryny, ergotaminy) 2. stosowaniu regularnego wysiłku fizycznego 3. farmakoterapii: - fluoksetyna w celu zmniejszenia napięcia emocjonalnego - miejscowym stosowaniu nitrogliceryny - bencyklan w celu wywołania lokalnego przekrwienia palców - w ciężkich postaciach – dipirydynowe pochodne brokerów receptora wapniowego – nitrendypina, amlodypina , alfa1-blokery (prazosyna, doksazosyna), blokery receptora angiotensyny (losartan stosowany w twardzinie), leki przeciwpłytkowe - w owrzodzeniach – leki przeciwkrzepliwe (heparyna niefrakcjonowana w dawkach terapeutycznych, stabilne analogi prostaglandyn), zabiegi operacyjne (sympatektomia piersiowa, resekcja pierwszego żebra w zespole górnego otworu klatki piersiowej) 2. Siność siatkowata Siność siatkowata to utrwalony nierównomiernie rozsiany skurcz tętniczek i rozszerzenie żyłek skóry, wywołujący siną mozaikę na skórze. Nasila się po ochłodzeniu skóry. Wyróżniamy: - postać fizjologiczną, czyli skórę marmurkowatą, gdy mozaika kolorów znika po ogrzaniu, - postać pierwotną - o nieznanej przyczynie, - postać wtórną - o przyczynach podobnych jak w objawie Raynaud. Diagnostyka jest trudna, często wymagane jest pobranie wycinka skóry i tkanki podskórnej w części białej i sinej, do badania mikroskopowego. Leczenie polega na utrzymywaniu komfortu cieplnego i leczeniu przyczyn postaci wtórnych. 3. Akrocjanoza Sinica dystalna – akrocjanoza- to trwałe porażenie naczynioworuchowe włośniczek i żyłek, powodujące ich przepełnienie krwią odtlenowaną, czasem z towarzyszącym skurczem tętniczek. Akrocjanoza zwykle jest niebolesna, czasem ból pojawia się przy ochłodzeniu skóry. Postacie choroby to: - pierwotna - o nieznanej przyczynie, - wtórna – występuje w zespołach uciskowych, czerwienicy, nadpłytkowości. Leczenie polega na utrzymywaniu komfortu cieplnego i leczeniu przyczyn postaci wtórnych. 4. Bolesny rumień Bolesny rumień – erytromelalgia – to napadowe poszerzenie tętniczek i połączeń tętniczo-żylnych skóry, z zaczerwienieniem i ociepleniem kończyn, zwłaszcza dolnych, z silnym i piekącym bólem. Istnieją postacie: - pierwotna - o nieznanej przyczynie, - wtórna – występuje w czerwienicy, nadpłytkowości, białaczkach szpikowych, chorobach układowych tkanki łącznej, cukrzycy, w ciąży, po lekach (nifedipina, bromokryptyna) Leczenie jest mało skuteczne, obejmuje unoszenie i ochładza nie kończyny, blokady nerwów w celu zmniejszenia bólu, stosowanie leków przeciwpłytkowych i betablokerów.

Angelius
Avimed
Meden
EuroKlinika
FamMed
GOZ