Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1

Dowiedz się więcej i przejdź na moją nową stronę: www.drszczygiel.pl
W mojej praktyce lekarskiej rozwijam diagnostykę kardiologiczną najczęstszych objawów sercowych, z którym zgłaszają się pacjenci: bóle zamostkowe, duszność wysiłkowa, kołatania serca, skoki ciśnienia tętniczego. Badania serca, którymi sie posługuję to: - EKG wysiłkowy na bieżni, - ECHO serca, - EKG spoczynkowe. 1. Test wysiłkowy,czyli elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej badanie opiera się na obserwacji zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego. Wysiłek powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe. U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego (czyli chorobą niedokrwienną serca, zwaną też chorobą wieńcową) powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego. Wskazania do testu wysiłkowego to: -diagnostyka bólów w klatce piersiowej -diagnostyka zmian w EKG spoczynkowym określane jako "niespecyficzne" -ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca -ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca -kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia) -kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca - diagnostyka zaburzeń rytmu serca Przeciwwskazania do testu wysiłkowego to: - świeży zawał mięśnia sercowego lub niestabilna choroba wieńcowa - kardiomiopatia przerostowa - istotne zwężenie lewego ujście tętniczego (ciasna stenoza aortalna) - nadciśnienie płucne - groźne zaburzenia rytmu serca - zatorowość płucna i/lub obwodowa - zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV) - zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia - tętniak aorty - ostre choroby zapalne - zaawansowane choroby ogólnoustrojowe - choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu - niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (w momencie rozpoczęcia testu powyżej 160/90mmHg). Wynik testu wysiłkowego przekazywany jest w formie opisu, z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie) w dniu badania. 2. Holter EKG, czyli monitorowanie EKG metodą Holtera Urządzenie rejestruje pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę, w celu późniejszej, szczegółowej i z pomocą komputera analizy. Ważnymi cechami monitora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie. Badaniem EKG metodą Holtera można wykryć napadowe, krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które mogą być niewykrywalne w pojedynczym badaniu EKG. Ponadto badanie to pozwala kardiologowi znaleźć związek z objawami odczuwanymi przez chorego i jego pracą serca. Pozwala ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Umożliwia ocenę nierównego, zbyt szybkiego lub wolnego bicia serca, pojawiającego się o różnych porach dnia i nocy, a także bezbłędnie wykrywa bezbólowe niedokrwienie mięśnia sercowego. Często badanie umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta, takich jak: zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej, ze zmianami EKG. Badanie umożliwia też ocenę pracy rozrusznika serca. Wskazania do EKG metodą Holtera: - zaburzenia rytmu serca - ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego - ocena czynności sztucznego rozrusznika - ocena niedokrwienie mięśnia sercowego - niewydolność krążenia - przebyty zawał serca - omdlenia i zasłabnięcia - uczucie kołatania serca - duszność - ból w klatce piersiowej. W dniu badania elektrody umieszczane są na klatce piersiowej, a kable od nich podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, które rejestruje zapis EKG. Urządzenie zapisujące jest utrzymywane przez pas zapięty wokół bioder. Rejestratora nie zdejmuje się w czasie snu. W trakcie badania pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności. Podczas trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Pacjent zdaje aparat na następny dzień po jego założeniu. Wynik Holtera EKG przekazywany jest w formie opisu, z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie) do 7 dni od zdania aparatu. 3. Echo serca (USG serca) jest obrazową metodą badania serca i głownych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz, tzw. „echo”, powstający w wyniku odbicia od badanych struktur wewnątrz ciała fali ultradźwiękowej wysyłanej z głowicy aparatu USG. Istnieje możliwość zarejestrowania obrazu lub nagrania filmu w dowolnym momencie. Pacjent badany jest w pozycji leżącej, ułożony na wznak bądź na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną częścią ciała oraz odsłoniętą klatką piersiową. Dla uzyskania lepszej jakości obrazu na głowicę aparatu USG, odbierającego i wysyłającego fale dźwiękowe nakładany jest żel, a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami na klatce piersiowej w okolicy serca. Obraz serca jest pokazywany oraz nagrywany na monitorze a następnie poddany ocenie lekarskiej. Badanie echo serca trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut Badanie serca ultrasonografem umożliwia w sposób nieinwazyjny, czyli nienaruszający tkanek organizmu, ocenę struktur anatomicznych serca, zbadanie ruchów serca a także ocenę budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz szeroko rozumianej diagnostyki wad serca i nowotworów mięśnia sercowego. Badanie to pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym. Wskazania do Echo serca: - Wrodzone i nabyte wady serca - choroba niedokrwienna serca - nadciśnienie tętnicze - zapalenie mięśnia sercowego - zaburzenia rytmu serca - choroby mięśnia sercowego - choroby naczyń, np. tętniak aorty - choroby osierdzia - urazy serca - nowotwory serca - choroba zakrzepowo-zatorowa, czyli zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna - choroby sercowo-płucne. Pacjent otrzymuje wynik w dniu wykonania badania echokardiograficznego.

Angelius
Avimed
Meden
EuroKlinika
FamMed
GOZ